دیجیتال مارکتینگ (Digital Marketing)

دوره آموزش ساخت و مدیریت برند

(  نقد و بررسی )
 23,400 هزار تومان

دوره بازاریابی شبکه های اجتماعی

(  نقد و بررسی )
 112,500 هزار تومان

دوره Affiliate Marketing

(  نقد و بررسی )
 21,980 هزار تومان

دوره مدیریت برند

(  نقد و بررسی )
 23,740 هزار تومان

آپولو - رشته جامع بازاریابی و مارکتینگ

(  نقد و بررسی )
 482,360 هزار تومان11,800 هزار تومان