یادگیری عمیق

نخستین دوره غیرحضوری یادگیری عمیق

(  نقد و بررسی )
 11,390 هزار تومان1,890 هزار تومان